Calendario


1996

xullo

Inscrición na Lista Indicativa Nacional.


2015

Entrega dos estudos preliminares do Valedor do Pobo para a candidatura á Lista do Patrimonio Mundial.


2017

decembro

Incoación da declaración da Ribeira Sacra como ben de interese cultural.


2018

decembro

Declaración da paisaxe cultural da Ribeira Sacra como ben de interese cultural.


2019

xaneiro

Borrador do Expediente para a candidatura á Lista do Patrimonio Mundial.

abril

Aprobación da candidatura polo Consejo de Patrimonio Histórico do Estado.

setembro

Presentación do borrador do expediente de candidatura no Centro de Patrimonio Mundial en París.

novembro

Contestación do Centro de Patrimonio Mundial indicando se o expediente de candidatura está completo.

decembro

Presentación do expediente definitivo de candidatura no Centro de Patrimonio Mundial.


2020

xaneiro

O embaixador permanente do Reino de España perante a UNESCO entrega o formulario completo no Centro do Patrimonio Mundial.

febreiro

A Directora do Centro do Patrimonio Mundial comunica que a documentación é formalmente completa e correcta e que será avaliada en 2021.

novembro

Os responsables da candidatura participan no ICOMOS World Heritage Panel para resolver as preguntas formuladas por ICOMOS.


2021

xaneiro

ICOMOS poderá solicitar información complementaria antes e durante a avaliación.

febreiro

Data límite para presentar perante o Centro de Patrimonio Mundial a información complementaria, de ser solicitada.

maio

Finalización do período de avaliación por parte de ICOMOS, tralo que o devandito órgano consultivo remite ao Centro de Patrimonio Mundial a súa avaliación e recomendación.

xuño

Posible corrección de erros menores do expediente.

xullo

A UNESCO estuda as propostas de inscrición e toma as súas decisións no Comité. Trala clausura do Comité publícase a nova Lista do Patrimonio Mundial Cultural e Natural.


Formulario dixital da Ribeira Sacra.
Candidatura da Ribeira Sacra
á Lista do Patrimonio Mundial
da UNESCO.

Xunta de Galicia.
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
patrimonio.cultura@xunta.es
Edificio administrativo San Caetano, s/n
15781 Santiago de Compostela,
Galicia. España.
(+34) 981 544 809

Aviso legal

Candidatura á Lista do Patrimonio Mundial da UNESCO